LOGUSEK GABINET LOGOPEDUCZNO TERAPEUTYCZNY

Edukacja

Gabinet prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, zajęcia rewalidacyjne i rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży. Terapia logopedyczna przeznaczona jest zarówno dla dzieci i młodzieży jak też dorosłych. Prowadzimy również terapię on-line.