Przejdź do treści


Obchody 78. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego

Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego przy al. Batorego w Nowym Sączu - źródło: google.pl

W najbliższy poniedziałek (1 sierpnia) o godz. 17.00 pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego przy Al. Stefana Batorego w Nowym Sączu odbędą się uroczystości upamiętniające 78. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego.

W tym dniu również o godzinie 17.00 zostaną na terenie Miasta Nowego Sącza uruchomione syreny alarmowe. W tym celu zostanie wyemitowany sygnał akustyczny w postaci dźwięku ciągłego, trwającego jedną minutę. Równocześnie Prezydent Miasta Ludomir Handzel apeluje do mieszkańców o zatrzymanie o tej godzinie ruchu kołowego i pieszego.

Powstanie warszawskie trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944r było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.