Przejdź do treści


Nowym marszałkiem Małopolski został Jacek Krupa – zastąpi Marka Sowę

Jacek Krupa zastąpi dotychczasowego marszałka Małopolski Marka Sowę, który w październikowych wyborach do sejmu uzyskał mandat posła. Za kandydaturą Jacka Krupy głosowało dwudziestu jeden radnych, na Witolda Kozłowskiego, głównego kontrkandydata nowego marszałka Małopolski siedemnastu, oddano także jeden głos nieważny.
Jacek Krupa ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1981 należał do Solidarności, przewodniczył komisji zakładowej w Hucie Aluminium w Skawinie. Od 1990 do 1998 pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Skawiny, następnie przez cztery lata pracował jako wicestarosta powiatu krakowskiego. Od 2002 do 2005 zajmował stanowisko starosty. Należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, następnie przystąpił do Platformy Obywatelskiej, z listy której w 2005 został wybrany na posła V kadencji w okręgu krakowskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski, otrzymując 7293 głosy. Zasiadał w Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Infrastruktury. W wyborach w 2011 bezskutecznie ubiegał się o reelekcję. W tym samym roku został wiceprezesem Krakowskiego Parku Technologicznego (spółki zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną KPT). W 2012 (w drugim głosowaniu) powołano go na członka zarządu województwa małopolskiego. W 2014 uzyskał mandat radnego sejmiku małopolskiego, pozostał w składzie zarządu województwa V kadencji. W 2015 ponownie wystartował z ramienia PO do Sejmu. W 2015 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.