Przejdź do treści


Nowy Sącz. Zwolnienia z części opłaty za alkohol dla przedsiębiorców

Wine glasses

Sądeccy przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z 1/3 należnej w 2021 roku opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,. Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę w tej sprawie.

Przedsiębiorcom, którzy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. wnieśli jednorazowo opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia, przyznaje się zwrot 1/3 części pobranej opłaty. Zwrot opłaty nastąpi na wniosek przedsiębiorcy, który można składać od dnia 26 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. (Pobierz formularz wniosku)

Dodatkowo dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży przedłużony został termin na opłacenie III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 grudnia 2021 r.