Przejdź do treści


Nowy Sącz. Zawiadomienie do Prokuratury w sprawie nieprawidłowości w SIM

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu - fot: Google Street View

Anna Bednarczyk-Maśko Prezes Zarządu Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. złożyła dzisiaj zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Spółki SIM.

Zawiadomienie dotyczy nadużycia lub niedopełnienie obowiązku, to jest przestępstwa z art. 296 par. 1 Kodeksu Karnego: Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Łączna szkoda majątkowa wyrządzona Spółce Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o. przez jej byłego prezesa ma wynosić co najmniej 337 263,70 zł.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu - foto. www.prokuratura-nowysacz.pl

/źródło: UM Nowy Sącz