Przejdź do treści


Nowy Sącz: Wyniki wyborów do Zarządu Osiedla Biegonice

W środę (16 listopada) w siedzibie OSP Biegonice przy ul. Zakładników 1 w Nowym Sączu odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze osiedla Biegonice. W spotkaniu uczestniczyło 121 uprawnionych do głosowania mieszkańców.

W wyborach na przewodniczącego Zarządu Osiedla zgłoszone zostały trzy kandydatury: dotychczasowego przewodniczącego Mariana Wolaka, Dariusza Izworskiego i Ireneusza Pajora. Na pierwszego z nich oddano 70 głosów, na drugiego 21, a na trzeciego z kandydatów 28 głosów. Tym samym przewodniczącym Zarządu Osiedla Biegonice na najbliższą kadencję został Marian Wolak.

W wyborach na członków Zarządu Osiedla Biegonice (w głosowaniu liczbę członków zarządu określono na 7 osób łącznie z przewodniczącym) zgłoszono 8 kandydatów. W głosowaniu największą liczbę głosów uzyskały i weszły do zarządu następujące osoby:

Jacenty Piętka – 74 głosy
Władysław Sroka – 71 głosów
Justyna Kądziołka-Gad – 70 głosów
Ewelina Chlipała – 69 głosów
Maria Rakoczy – 66 głosów
Elżbieta Rzęsikowska – 63 głosy

źródło: www.nowysacz.pl