Przejdź do treści


Nowy Sącz: Wyniki pomiarów jakości powietrza na stronie Urzędu Miasta

Na stronie Urzędu miasta Nowego Sącza udostępniono monitoring pomiarów stężenie pyłów zawieszonych (MP10, MP2.5 i MP1) w Nowym Sączu.

http://www.nowysacz.pl/pomiary-powietrza

Przypomnijmy: W raporcie Światowej Organizacji Zdrowia z maja bieżącego roku Nowy Sącz znalazł się na 14 miejscu w Europie i na 7 w Polsce pod względem zanieczyszczonego powietrza.

Stacje pomiarowe zlokalizowane są w pięciu różnych punktach miasta co pozwala lepiej niż dotychczas ocenić jakość sądeckiego powietrza. Wyniki pomiarów pochodzą wprost z urządzeń i nie są weryfikowane przez żadnego operatora.

Lokalizacja punktów pomiarowych:

  • ul. Wiklinowa 4 (Oczyszczalnia ścieków)
  • ul. Śniadeckich 14 (budynek biurowy spółki NOVA)
  • ul. Towarowa (budynek Szkoły Podstawowej Nr 14)
  • ul. Wincentego Pola 22 (budynek biurowy spółki Sądeckie Wodociągi)
  • ul. Nawojowska 159 (budynek Domu Pomocy Społecznej)

źródło: www.nowysacz.pl