Przejdź do treści


Nowy Sącz. Wyniki audytu w spółce NOVA – Spółka domaga się pilnego programu naprawczego

Wyniki audytu w spółce NOVA - fot. UM NS

W czwartek w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego Ratusza odbył się briefing prasowy, w trakcie którego przedstawiono wyniki oraz rekomendacje z audytu wewnętrznego, przeprowadzonego w spółce miejskiej NOVA Sp. z o.o. Audyt prowadzony był od 8 kwietnia do 24 maja bieżącego roku a jego wynik zaprezentowali prezesi spółki SMCG SenseMaking Consulting Group – profesor Roman Batko oraz dr. inż. Janusz Sasak.

Według audytorów do najważniejszych nieprawidłowości oraz niezgodności, jakie wykazała przeprowadzona analiza, należą między innymi:

  • brak udokumentowanej strategii, misji, wizji, celów strategicznych,
  • brak zdefiniowanych kluczowych wskaźników efektywności i skuteczności w realizacji celów operacyjnych Spółki
  • brak systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz działalności zarządzania antykorupcyjnego

– Spółka domaga się pilnego programu naprawczego, podjęcia szeregu działań w zakresie systemowych działań w obszarze zarządzania, nadzoru i kontroli. Konieczne jest niezwłoczne przeprowadzenie analiz kosztowych i opracowanie planów inwestycyjnych – podsumowuje prof. Roman Batko.

Wcześniej  podobny audyt został przeprowadzony w spółce Sądecka Infrastruktura Miejska, a raport z tego audytu był podstawą do likwidacji spółki i zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o „uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa” przez byłego prezesa Zarządu Spółki SIM. Jak poinformował Urząd Miasta Nowego Sącza zawiadomienie dotyczy nadużycia przez byłego prezesa udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku, a szkoda majątkowa wyrządzona spółce ma sięgać co najmniej 337 tys. zł.

/źródło: UM NS