Przejdź do treści

Nowy Sącz. Wreszcie podpisano umowę na budowę łącznika obwodnic w Chełmcu

źródło: UMWM

Po latach oczekiwań i obietnic we wtorek w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, podpisano umowę na budowę około półtorakilometrowego odcinka drogi łączącego obwodnicę północną i zachodnią Nowego Sącza. Koszt zadania wynosi prawie 50 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Swietelsky Rail Polska oraz Swietelsky AG z siedzibą w Austrii.

– Obwodnica Chełmca jest długo wyczekiwaną i niezwykle istotną dla mieszkańców Sądecczyzny inwestycją. Połączy istniejące już obwodnice Nowego Sącza, poprawiając płynność ruchu w mieście. Liczę, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i już za kilkanaście miesięcy odczujemy poprawę w jakości podróżowania, zmniejszą się korki, a ruch będzie przebiegał płynnie. Obwodnica przejmie ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 28. – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Zgodnie z umową obwodnica ma powstać w ciągu 12 miesięcy. Do tego czasu nie będzie wliczony okres zimowy, czyli od 1 grudnia do 31 marca 2022 roku.

W ramach przedsięwzięcia, wykonawca wybuduje około półtora kilometra odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z budową dwóch mostów i dwóch wiaduktów. Ponadto zaplanowano przebudowę i rozbudowę dróg poprzecznych wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Dodatkowo zostanie przebudowany wlot ronda na połączeniu obwodnicy, z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 w ciągu ul. Limanowskiej i drogi powiatowej nr 1583 K. Zmodernizowane będzie rondo na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551 K , w ciągu ul. Marcinkowickiej. Zaprojektowana jest również: rozbudowa dróg gminnych, ulic: Batalionów Chłopskich, Leśnej i Węgrzynek, budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory).