Przejdź do treści


Nowy Sącz: W marcu MPK będzie miało nowe autobusy

Konferencja prasowa MPK - foto. UM NS

Wczoraj w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której pełniący obowiązki Prezesa Zarządu spółki Krzysztof Migacz zapowiedział, że nowe autobusy wyjadą na ulice Nowego Sącza na wiosnę. Krzysztof Migacz omówił także ogólną sytuację finansową spółki oraz zmiany kadrowe i plany objęcia zasięgiem działalności MPK terenów Gminy Chełmiec.

Początkowo producent autobusów miał dostarczyć wszystkie nowe pojazdy w sierpniu ubiegłego roku. Pierwsze autobusy dotarły już nawet do Nowego Sącza, jednak ze względu na wykryte nieścisłości pomiędzy specyfikacją zamówienia a stanem faktycznym zostały one odesłane. -Część z zamówionych dwudziestu czterech autobusów przyjechała do Nowego Sącza w sierpniu ubiegłego roku. Rada nadzorcza zorientowała się jednak, że coś jest nie w porządku i zaczęła drążyć temat. Okazało się, że każdy z pojazdów miał braki w wyposażeniu a na to zgodzić się nie mogliśmy. Pisaliśmy do poprzedniego zarządu pisma z prośbą o wyjaśnienie sprawy, jednak do dziś nikt nie umie nam odpowiedzieć dlaczego, pomimo świadomości braków, autobusy jednak trafiły na plac. Na początku listopada, pod osłoną nocy wszystkie nagle zniknęły – informuje prezes.

Nowy zarząd, w porozumieniu z producentem autobusów, ustalił termin ostatecznego przekazania pojazdów na początek marca. Zanim jednak autobusy wyjadą na ulice przeprowadzone zostaną szczegółowe odbiory każdego z nich celem rzetelnego rozliczenia przyznanej dotacji. Najprawdopodobniej producent będzie musiał także zapłacić karę umowną za opóźnienie w realizacji zamówienia.

Krzysztof Migacz omówił aktualną sytuację finansową spółki i prognozowany deficyt, który na koniec 2018 r. wyniesie najprawdopodobniej prawie milion złotych – Podsumowując poprzedni rok muszę z przykrością stwierdzić, że pewne zdarzenia działy się poza radą nadzorczą. Bardzo ważnym momentem był raport biegłej, który po konfrontacji z zestawieniem finansowym zobrazował bardzo złą kondycję finansową spółki. Gdyby wziąć pod uwagę wszystkie kształtujące ją czynniki doszlibyśmy do momentu, w którym właściciel musiałby podjąć decyzję o sensowności jej dalszego istnienia. Ten moment był dla nas (rady nadzorczej – przyp. BPUM) przełomowy. Zobowiązaliśmy wówczas zarząd do monitorowania sytuacji i informowania na bieżąco właściciela o stanie faktycznym.

Krzysztof Migacz poruszył także temat kursowania Autobusów MPK na terenie Gminy Chełmiec. Według niego jest to naturalna konieczność wynikająca ze specyfiki regionu, która przyniesie korzyści zarówno dla MPK jak i mieszkańców gminy.

Prezes omówił także podjęte zmiany kadrowe w MPK i przypomniał, że odwołanie poprzedniego zarządu spółki odbyło się na mocy zapisów kontraktów zawartych z jego członkami. Poinformował że od 3 stycznia nowym prokurentem Spółki została Stanisława Janur, pełniąca również obowiązki głównej księgowej.