Przejdź do treści


Nowy Sącz. Trwa budowa nowego mostu na rzece Kamienica

Mosty tymczasowy na rzece Kamienica w Nowym Sączu

Trwa budowa nowego mostu na rzece Kamienica w ciągu ul. Kamiennej w Nowym Sączu.

Budowę nowej przeprawy prowadzi firma Primost Południe z Będzina. Dotychczas wykonawca przełożył kolidujące sieci teletechniczne poprzez wykonanie przewiertu sterowanego pod rzeką Kamienica oraz dokonał rozbiórki barier mostowych i nawierzchni asfaltowej na zniszczonym moście. W chwili obecnej wykonywana jest rozbiórka konstrukcji mostu od strony Kamiennej. Po zakończeniu prac rozbiórkowych wykonawca przystąpi do budowy nowego mostu nad rzeką Kamienica oraz mniejszej przeprawy na potoku Młynówka. Powstanie także ścieżka pieszo-rowerowa i nowe oświetlenie uliczne.