Przejdź do treści


Nowy Sącz. Szokujące wyniki audytu w spółce SIM

Briefing SIM - Fot. UM Nowy Sącz

Podczas wczorajszej konferencji prasowej w sądeckim Ratuszu zaprezentowano wyniki audytu przeprowadzonego w spółce Sądecka Infrastruktura Miejska. Z zaprezentowanych wyników audytu wyłania się szokujący obraz ukazujący szereg nieprawidłowości w zakresie zarządzania spółką, zarządzania zasobami ludzkimi, gospodarowaniem majątkiem spółki, zarządzaniem finansami i innymi kwestiami.

– W kampanii wyborczej obiecałem zaudytowanie wszelkich podmiotów, których właścicielami są mieszkańcy Nowego Sącza. Dziś pierwsza prezentacja zespołu audytorskiego, który przedstawił skrótową informację dotyczącą spółki SIM – powiedział prezydent Ludomir Handzel i poinformował, że na najbliższej sesji Rady Miasta Nowego Sącza radni pochylą się nad projektem uchwały dotyczącym likwidacji tego podmiotu.

– Rekomendacja jest jednoznaczna, w związku z czym na najbliższe posiedzenie Rady Miasta wprowadziłem punkt, żeby spółkę w sposób cywilizowany zlikwidować, aby żaden podmiot, który współpracował z tą spółką nie ucierpiał, żeby wszyscy pracownicy utrzymali swoje wynagrodzenia – podkreślił prezydent. Zapewnił również, że pracownicy spółki SIM nie muszą martwić się o zatrudnienie. Dotychczasowe zadania spółki przejmą bowiem inne miejskie podmioty, takie jak STBS, MPK czy też MZD.

Członkowie zespołu audytorskiego, któremu przewodniczył prof. Roman Batko, szef spółki SCNG oraz dr. inż. Janusz Sasak przedstawili szereg nieprawidłowości, jakie miały miejsce w spółce.

– Audyt został przeprowadzony zgodnie z kryteriami, które ustawodawca stawia w Ustawie o finansach publicznych. To zgodność z zasadami prawa, skuteczność, efektywność działań w zakresie prowadzenia bieżącej działalności statutowej przez spółkę, wiarygodność sprawozdań, kwestie etyczne, ochrona zasobów i efektywność przepływu informacji i zarządzanie ryzykiem – powiedział prof. Roman Batko.

Jako jeden z przykładów nieprawidłowości w zarządzaniu spółką wskazano fakt, iż zawierano dodatkowe umowy na usługi radcowskie, mimo zawartej już umowy na tego rodzaju usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami. – Spółka przez okres trzech lat korzystała z usług jednej z kancelarii prawnych, która świadczyła usługi radcowskie zgodnie z ustawą. Natomiast oprócz tego zawierała różne umowy na dodatkowe usługi prawne. Jedną z takich usług wybraliśmy tutaj na slajdzie, jest to umowa na usługę prawną o wartości 18 tys. zł. Jak Państwo widzą usługa, która była realizowana za pośrednictwem e-maila i konsultacji telefonicznych. Niema żadnych formalnych dokumentów potwierdzających realizację tej usługi – mówił w trakcie konferencji dr. inż. Janusz Sasak.

/źródło: UM Nowy Sącz