Przejdź do treści


Nowy Sącz. Spotkanie informacyjne w sprawie budowy „Sądeczanki”

W najbliższy poniedziałek (10 czerwca 2019 r.) o godz. 17.00 w sądeckim Ratuszu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu wariantu drogi DK75, popularnie nazywanej „Sądeczanką”, organizowane przez GDDKiA.

W spotkaniu informacyjnym będą uczestniczyli pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz biura projektowe Halcrow Group Sp. z o.o., którzy szczegółowo przedstawią założenia projektu pn. „Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz”. Etap II – Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe.

Przypomnijmy, że Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, jak i samorządowcy Ziemi Sądeckiej w pełni popierają i wyrażają zadowolenie z przyjętego w Iwkowej wspólnego stanowiska jednostek samorządu terytorialnego z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie przebiegu korytarza drogi krajowej DK 75.

– Jest to niezwykle silny wyraz solidarności i jedności samorządowców Sądecczyzny w dążeniu do poprawy stanu skomunikowania naszego regionu z resztą Polski – podkreśla prezydent Ludomir Handzel.

Przed spotkaniem, w godz. od 11.00 do 17.00 odbędzie się dyżur Projektanta, podczas którego udzielane będą odpowiedzi na pytania wszystkich zainteresowanych.

/źródło: Biuro Prasowe UM/GGDKiA