Nowy Sącz: Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego w piątek

Opublikowano 22 marca 2017 przez
Nowy Sącz: Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego w piątek
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – fot. Maciej Berowski

W najbliższy piątek (24 marca) o godz. 13:00 rozpocznie sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie informacji z działalności za 2016 rok:1) Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu,
  2) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,
  3) Powiatowego Zarządu Dróg,
  4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  5) Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach,
  6) Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach,
  7) Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach,
  8) Domu Pomocy Społecznej w Muszynie,
  9) Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.
 14. Oświadczenia, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

(olsz)