Przejdź do treści


Nowy Sącz: Samorządowa lekcja ze starostą

Fot. Maria Olszowska, Paweł Szeliga

Uczniowie Zespołu Szkół w Wielogłowach, należący do Szkolnego Parlamentu, wzięli dziś udział w lekcji samorządowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. W trakcie spotkania starosta nowosądecki Marek Pawiak opowiedział o zasadach funkcjonowania powiatowego samorządu. Odpowiadał m.in. na pytania o wybór starosty i pracę radnych. Uczniowie dowiedzieli się też, jak działa starostwo.
– Zapoznanie się z tym, jak funkcjonuje urząd “na żywo” jest z pewnością ciekawsze od suchych faktów podanych w podręcznikach – mówił starosta. – Ta wiedza może wam się przydać, gdy w przyszłości będziecie załatwiać sprawy właśnie w starostwie.
W szczegóły wprowadził młodzież dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej Zarych. Mówił m.in. o sposobie wybierania władz powiatowych i różnicach między powiatem, gminą i województwem.  Lekcje samorządowe są realizowane w starostwie regularnie i są jednym z elementów nauczania wiedzy o społeczeństwie.

(olsz), Fot. Maria Olszowska, Paweł Szeliga