Przejdź do treści


Nowy Sącz: Ruszyła trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Od 4 maja do 30 czerwca 2017 można składać wnioski projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na rok 2018.
Projekt może złożyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat. Propozycję zadania do realizacji w przyszłym roku należy składać na formularzu zgłoszenia projektu, w wersji papierowej na dziennik podawczy Urzędu Miasta Nowego Sącza lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.bo.nowysacz.pl. Wartość wszystkich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego może sięgnąć 2 mln zł.
Po zakończeniu naboru projektów będzie trwała ich weryfikacja. 4 września nastąpi ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania. Głosowanie zaplanowano na okres od 30 września do 7 października, a ogłoszenie wyników do 16 października.
Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego uprawnieni mieszkańcy mają prawo zgłaszać projekty zadań publicznych, a następnie wybierać w trybie głosowania te zadania, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji. W tym roku do dyspozycji mieszańców jest 2 miliony złotych.

Więcej informacji na stronie: https://www.bo.nowysacz.pl/