Przejdź do treści


Nowy Sącz: Rondo na skrzyżowaniu I Brygady i Freislera

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu zaprezentował koncepcję nowego ronda u zbiegu ulic I Brygady i Freislera. O potrzebie przebudowy obecnego skrzyżowania zrobiło się głośno po tym jak w październiku, na pobliskim przejściu dla pieszych doszło do śmiertelnego wypadku.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg – Z uwagi na lokalizację wjazdów bezpośrednio w obrębie skrzyżowania oraz konieczności powiązania istniejących ciągów komunikacyjnych zaproponowano wykonanie skrzyżowania typu rondo o średnicy zewnętrznej 30 metrów. Dodatkowo, uwzględniając lokalizację przystanku komunikacji zbiorowej na ul. Freislera (obecnie bez zatoki autobusowej), który powoduje utrudnienia w ruchu drogowym, projektuje się zmianę jego lokalizacji poprzez wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ul. I Brygady

Skrzyżowanie zaprojektowano w ten sposób, aby powiązać istniejące i planowane ścieżki rowerowe. Dodatkowo, w celu wymuszenia na kierowcach zmniejszenie prędkości, zawężono pasy ruchu na dojazdach do skrzyżowania w ciągu ul. I Brygady. Pozwoli to skrócić drogę pieszych przez przekrój ulicy.