Nowy Sącz: Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Opublikowano 27 marca 2017 przez
Nowy Sącz: Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
Ratusz w Nowym Sączu – Fot. Maciej Berowski

Nowością jest podział środków. Kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski podzielono na pięć części. Jedna z nich, w wysokości do 400 tys. złotych, przeznaczona jest na sfinansowanie zadań o charakterze ogólnomiejskim, a więc takich, których beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza. Zadania te mają mieć charakter wyłączcie “miękki” (nieinwestycyjny), a więc np. kulturalne, oświatowe, promocyjne, sportowe czy też zadania z obszaru profilaktyki zdrowia czy ekologii. Pozostałe cztery części BO, także w wysokości do 400 tys. złotych każda, przeznaczone będą na zadania dzielnicowe, zarówno o charakterze “twardym” (a więc np. budowa lub modernizacja infrastruktury) jak i “miękkim”. Obszar Nowego Sącza podzielono na cztery dzielnice w skład każdej wchodzi 6-7 osiedli. Dzielnice mają zbliżoną liczbę mieszkańców i pokrywają się z okręgami wyborczymi w wyborach samorządowych. Kolejna nowość to obniżenie wieku osób zaangażowanych w przygotowywanie projektów do BO.  Wnioski do budżetu obywatelskiego mogą składać mieszkańcy, którzy ukończą 16 lat. Obniżono również limit wieku w przypadku głosowania na poszczególne projekty. Głosujący ma osiągnąć 16 lat w bieżącym roku, a więc urodzić się przed 1 stycznia 2002 roku. Musi także posiadać stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Nowego Sącza w dniu rozpoczęcia głosowania. Kolejna zmiana w stosunku do ubiegłego roku to głosowanie wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.bo.nowysacz.pl. Mieszkańcy głosować będą na dwa projekty: jeden ogólnomiejski i jeden dzielnicowy, bez względu na to, w której “dzielnicy” mieszkają. Wyniki głosowania widoczne będą na bieżąco na stronie internetowej. O kolejności na listach do głosowani zdecyduje nie losowanie, ale kolejność wpływu do urzędu poszczególnych projektów. To kolejna zmiana w regulaminie. Bez zmian pozostała frekwencja jeśli chodzi o głosowanie. Aby było ważne udział musi wziąć minimum 3000 osób.  W przypadku mniejszej frekwencji środki przeznaczone na budżet obywatelki pozostają w budżecie miasta. Regulamin Budżetu Obywatelskiego TUTAJ.

źródło: UM Nowego Sącza

]]>