Przejdź do treści


Nowy Sącz realizuje Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2017 r.

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Dyrekcja i Zespół Realizatora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie serdecznie zapraszają dzieci z Nowego Sącza do udziału w Programie zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2017 r.

http://www.profilaktykawmalopolsce.pl/szczepienia-ochronne/szczepienia-przeciwko-pneumokokom/item/1349-malopolska-za-szczepi-dzieci

Szczepienia w Nowym Sączu realizuje:

Centrum Medyczne Batorego Sp. z o.o. w Nowym Sączu, Al. Batorego 77.

Zapisy dzieci do szczepienia przeciw pneumokokom przyjmowane będą w siedzibie Przychodni Centrum Medyczne Batorego – Poradnia Dziecięca Budynek C, bądź telefonicznie pod nr tel.: 18 442 00 06 wew. 2 lub 18 442 00 06 w. 341

Szczegóły programu oraz warunki uczestnictwa:

  • Szczepieniami przeciw pneumokokom w 2017 r. objęte zostaną dzieci urodzone przed 1 stycznia 2017 r. do 36 miesiąca życia zameldowane lub zamieszkałe w Nowym Sączu, które w dniu przystępowania do Programu tj. podania szczepionki nie mają więcej niż 3 lata.
  • W ramach realizacji Programu w 2017 r. dziecko zakwalifikowane przez lekarza do szczepienia przeciw pneumokokom otrzyma bezpłatnie 1 dawkę szczepionki. W październiku 2017 dopuszcza się zaszczepienie kolejną dawką bezpłatnej szczepionki pod warunkiem, że podmiot realizujący będzie dysponował wolnymi szczepionkami tzn. do dnia 30.09.2017 r. nie będzie zapisanych następnych dzieci do otrzymania bezpłatnej 1 dawki szczepionki
  • Program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek lub do 01.12.2017 r.
  • W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Grzegorzem Chochla – Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 18 44 86 780 lub 18 44 86 790.

 

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka. W dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.