Przejdź do treści

Nowy Sącz. Radnym z klubu PiS-WNS nie podoba się wykonanie budżetu za rok 2019

Rynek w Nowym Sączu - fot. Piotr Gaborek

Komisja rewizyjna Rady Miasta Nowego Sącza wydała negatywną opinie odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.

Jak nietrudno się domyślić, za negatywną opinią zagłosowali radni z klubu PiS-WNS: Teresa Cabała, Wojciech Piech i Andrzej Pancerz. Niestety radni nie podali przed głosowaniem powodu swojej decyzji. W ogóle nie doszło do dyskusji między członkami komisji w tym zakresie – Poinformował na Facebooku radny Maciej Prostko z klubu Koalicja Nowosądecka.

Negatywna opinia radnych z klubu PiS – „Wybieram Nowy Sącz” może dziwić tym bardziej, że mimo rozpoczęcia i przeprowadzenia wielu inwestycji prezydentowi Nowego Sącza udało się zamknąć Budżet Miasta za 2019 rok nadwyżką w kwocie ponad 5 mln zł. W 2019 roku Miasto nie zaciągnęło żadnych dodatkowych kredytów, spłaciło natomiast długoterminowe zobowiązania o wartości ponad 2,5 mln zł oraz wykupiło obligacje na kwotę ponad 5 mln zł.