Przejdź do treści


Nowy Sącz. Radni zadecydowali: Spółka SIM do likwidacji

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Radni Nowego Sącza, na wczorajszej sesji rady miasta, zadecydowali o likwidacji spółki Sądecka Infrastruktura Miejska Sp.z o.o.

W ubiegłym tygodniu do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu wpłynęło zawiadomienie o “uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa” przez byłego prezesa Zarządu Spółki SIM. Zawiadomienie do Prokuratury złożyła obecna prezes Zarządu Anna Bednarczyk-Maśko, po opublikowaniu wyników zewnętrznego audytu w spółce SIM. Jak poinformował Urząd Miasta Nowego Sącza zawiadomienie dotyczy nadużycia przez byłego prezesa udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku, a szkoda majątkowa wyrządzona spółce ma sięgać co najmniej 337 tys. zł.

Na wczorajsze sesji rady miasta obecny był były prezes półki SIM Marek Oleniacz. – Dziękuję, że wysoka rada umożliwiła mi zabranie głosu w tej sprawie. Niestety nie miałem takiej możliwości przy audytorach – rozpoczął swoje wystąpienie. Oleniacz odnosił się do pytań zadanych m.in. przez radnego Prokopowicza, choć zdaniem niektórych radnych były prezes, nie wyjaśnił wielu nurtujących radnych kwestii.

Ostatecznie za likwidacją spółki głosowało 16 radnych, żaden nie był przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. Po rozwiązaniu spółki jej dotychczasowe zadania mają być realizowane przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (STBS) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK).