Przejdź do treści


Nowy Sącz: Radni PiS przeciwko propozycji prezydenta zapobiegającej podwyżce cen za śmieci

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel - foto. UMNS

Podczas wczorajszej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Nowego Sącza prezydent Ludomir Handzel przedstawił propozycje rozwiązania mającego zapobiec podwyżce cen za wywóz śmieci. Mimo przywołanych argumentów radni z klubów PiS oraz Wybieram Nowy Sącz zagłosowali przeciwko propozycji prezydenta.

W trakcie sesji RM prezes spółki NOVA Krzysztof Krawczyk, zaprezentował aktualną sytuację finansową spółki, która z każdym miesiącem jest coraz gorsza. – Strata finansowa powiększała się od 2017 roku i wyniosła 65 000 złotych, za 2018 rok było to już 1 530 000 złotych, a za pierwszą połowę 2019 roku 2 420 000 złotych.

Powodem zwiększającego się zadłużenia spółki NOVA jest niedoszacowanie powierzonych jej zadań. Jako argument zaprezentowano ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okolicznych gminach i miastach:

Propozycje rozwiązania tego problemu, bez konieczności podnoszenia cen za wywóz śmieci dla mieszkańców Nowego Sącza przedstawił wiceprezydent Artur Bochenek. Spółka Sądeckie Wodociągi to spółka do której zaplanowano dopłaty z budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019 na poziomie 11 000 000 zł. Spółka osiągnęła zysk za 2018 r. na poziomie 6 889 715,65 zł. Sądeckie Wodociągi wykazując taki wynik za 2018 r. odprowadziły z tytułu podatku od dochodu (CIT) kwotę 1 386 679 zł do Urzędu Skarbowego. Podobnie sytuacja wyglądała za rok 2017 – podatek od zysku spółki Sądeckie Wodociągi wyniósł 1 458 992,00 zł.

W związku z powyższym władze miasta zaproponowały przesunięcie budżetowe polegające na przesunięciu subsydiów ze spółki Sądeckie Wodociągi do spółki NOVA – począwszy do miesiąca sierpnia 2019 r. w kwocie 570 000 zł plus koszt VAT tj. 45 600 zł .

W wyniku tej operacji Sądeckie Wodociągi otrzymałyby dofinansowanie z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2019 r. na poziomie 7 922 000,00 zł, a spółka NOVA 3 078 000,00 zł.

Głos zabrał także prezes Sadeckich Wodociągów – Jeśli szanowna rada podjęłaby decyzję o wycofaniu dopłat dla mieszkańców. Nie dla spółki Sadeckie Wodociągi. To rzecz jasna zgodnie z prawem my te ceny musimy dostosować do obowiązującej taryfy.

Następnie w imieniu klubu radnych Koalicji Nowosądeckiej głos zabrał Leszek Gieniec – Na dzień dzisiejszy, ok. 70% beneficjentów sądeckich wodociągów to są mieszkańcy Nowego Sącza. Spółka Sądeckie Wodociągi z roku 2018 wypracowała zysk brutto, przed opodatkowaniem, w wysokości 6 889 715 zł. Jeżeli byśmy popatrzyli że 70 % z tej kwoty to są kwoty, które zapłacili mieszkańcy czy to w formie dopłaty do wody ze strony Miasta, czy to w formie taryfy, którą płacą. To daje to kwotę ok 4,8 mln. zł. Co mniej więcej pokrywa się z tym co możemy przeznaczyć, według tego projektu uchwały do spółki Nova. Ale idąc dalej, pan prezes Wodociągów wspomniał tutaj, że spółka utrzyma taryfy a pewne rzeczy nie mogą być zmienione. Proszę Państwa chcę żeby to wybrzmiało Nowy Sącz nie jest własnością spółki Sądeckie Wodociągi, one są tylko sądeckie z nazwy. Nowy Sącz posiada trochę ponad 40% udziałów. Moim zdaniem jest to działanie celowe. W imię dobrej współpracy i dbania o mieszkańców uważam że zarząd Sądeckich Wodociągów w porozumieniu z prezydentami Miasta Nowego Sącza powinien usiąść nad takim rozwiązaniem i zastanowić się nad przeznaczeniem zysku, który osiągnęła bądź co bądź zewnętrzna firma z pieniędzy obywateli Nowego Sącza. Aby je przeznaczyć na rekompensaty do wody.

W temacie projektu uchwały zgłoszonym przez prezydenta wypowiedział się także Sekretarz Miasta Piotr Lachowicz, który podkreślił że założeniem dopłat przez Urząd Miasta do spółek miejskich było ograniczenie cen świadczenia usług dla mieszkańców miasta a nie wypracowywanie tak dużego zysku przez spółki. – Było jedno fundamentalne założenie. Każda spółka musi zarobić na przetrwanie i rozwój. Ale nie powinna zbyt wiele zarabiać. Ponieważ jej zadaniem jest zaspokajanie potrzeb publicznych. W związku z tym uznaliśmy że dopłaty będą na takim poziomie, że spółka będzie funkcjonować z zyskiem 1-2%.

Przed rozpoczęciem głosowania Tadeusz Gajdosz zaapelował do pozostałych radnych aby zagłosowali za propozycją prezydenta. – Apeluje do wszystkich radnych, aby zagłosować za przyjęciem tej uchwały. Proszę Państwa musimy się odpowiedzialnie zachować. Musimy zrobić wszystko, aby mieszkańcy nie płacili więcej niż płacą teraz. Jest szansa. Widać że pan prezydent przemyślał to co robi. Apeluje jeszcze raz do wszystkich radnych, aby nie słuchali tych swoich dowódców, bo nie w tym rzecz. Mieszkańcy oczekują, abyśmy uchronili ich przed podwyżką cen za odbiór śmieci.

Jak głosowali radni?

W trakcie głosowania na sali obecnych było 22 radnych. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 10 radnych, głosów przeciwnych było tyle samo. Dwie osoby wstrzymały się od głosu:

Wyniki Głosowania

Wyniki Głosowania

Po ogłoszeniu wyników głosowania wiceprezydent Artur Bochenek zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący wprowadzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Rada w głosowaniu odrzuciła prośbę o rozszerzeniu porządku obrad o ten punkt.

Wiceprezydent Bochenek wniósł o wyznaczenie terminu kolejnej nadzwyczajnej sesji.

/źródło: https://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/21657?fbclid=IwAR0nRez6h56mNbta_w9mZQ7tBkknZrCj_eBWGbMsV1-dkF0zhBnjlGfhaRg