Przejdź do treści


Nowy Sącz: Przypominamy o zakazie skrętu w lewo z ulicy Lwowskiej w ulicę Matejki

Zakaz skrętu w lewo

Z uwagi na częste sygnały zgłaszane policjantom w sprawie niestosowania się przez kierowców do zakazu skrętu w lewo z ulicy Lwowskiej w ulicę Matejki w Nowym Sączu, funkcjonariusze przypominają, że w tym rejonie zmieniono organizację ruchu.
Kierowcy powinni pamiętać że niestosowanie się do obowiązującego oznakowanie może powodować znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, co jest uciążliwe dla innych uczestników ruchu drogowego, a ponadto zagrożone jest karą grzywny w kwocie od 20 zł do 500 zł oraz 5 punktami karnymi.