Przejdź do treści

Nowy Sącz. Przekroczenie stanu ostrzegawczego na Łubince – Prezydent ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe

Przekroczenie stanu ostrzegawczego na Łubince - foto. UM NS

Komunikat Prezydenta Miasta Nowego Sącza o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego – W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na potoku Łubinka przepływającym przez teren Miasta Nowego Sącza, na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), ogłaszam w dniu 22 maja 2019 r. od godz. 10:00 na terenie Miasta Nowego Sącza – pogotowie przeciwpowodziowe.

Nadal będzie padać

IMGW wydało ostrzeżenie 3-go stopnia między innymi dla Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego o intensywnych opadach deszczu z burzami.

Opady deszczu są spodziewane do jutra, do godziny 18. Prognozowana wysokość opadów miejscami to od 90 mm do 120 mm. Opadom deszczu lokalnie mogą towarzyszyć burze z wiatrem osiągającym w porywach do 70 km/h.

/źródło: UM NS / IMGW