Przejdź do treści


Nowy Sącz: Przebudowa Dworca MPK i zakup niskoemisyjnego taboru

Nowy Dworzec MPK w Nowym Sączu - Wizualizacja

Miejska spółka MPK w Nowym Sączu planuje przebudowę dworca przy ul. Kolejowej oraz zakup nowego taboru autobusowego, spełniającego najwyższe normy emisji spalin. Inwestycja warta 61 736 353,00 zł. ma być finansowana z Funduszy Europejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.5.2. “Niskoemisyjny transport miejski”. Projekt obejmujący przebudowę dworca i zakup nowego taboru nosi nazwę „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej”. Zadanie planowane jest na lata 2017-2019.


Powierzchnia całkowita budynku nowego dworca to 641,80 m2. Na parterze budynku planowana jest poczekalnia dla pasażerów (wyposażona w tablice dynamicznej informacji, biletomat), Punkt Obsługi Klienta oraz publiczna toaleta. Pozostała powierzchnia parteru zostanie przeznaczona na lokale usługowo-handlowe. Na pierwszym piętrze będą znajdowały się pomieszczenia wykorzystane dla potrzeb MPK (monitoring, pomieszczenie techniczne, poczekalnia dla kierowców). Budynek nowego dworca ma być przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Projekt nowego dworca MPK został wykonany przez firmę MERiTUM PROJEKT z Katowic.

Wizualizacja: www.nowysacz.pl