Przejdź do treści


Nowy Sącz: Prezydent Ludomir Handzel przeciw podwyżkom opłat za wodę i ścieki

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel - fot. UM NS

W piśmie skierowanym do prezesa Sądeckich Wodociągów Tadeusza Frączka, prezydent Ludomir Handzel podkreśla, że nie istnieją jakiekolwiek przesłanki prawne i faktyczne do zwiększenia przez Zarząd Spółki wysokości opłat pobieranych od mieszkańców miasta w roku 2019.

Spółka nie jest zobowiązana do tego rodzaju działań na podstawie przepisów prawa, a kondycja finansowa spółki, w szczególności wysokie kapitały własne, utworzone z zysków osiąganych za poprzednie lata, sprawia, że zwiększenie opłat nie znajdowałoby jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia.

Jak zaznaczył prezydent Ludomir Handzel – Podjęcie tego rodzaju działań przez Zarząd Spółki, zostanie poczytane przez władze Miasta Nowego Sącza jako działanie na szkodę Miasta i jego mieszkańców.

/źródło: UM NS