Przejdź do treści


Nowy Sącz pozyskał 21 mln zł na Centra Kompetencji Zawodowych

Laptop - fot. pixabay.com

Miasto Nowy Sącz pozyskało 21 mln złotych  na realizację czterech projektów mających na celu utworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych.

Projekty są kierowane do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego w obszarze elektryczno-elektronicznym, turystyczno–gastronomicznym, mechaniczno-górniczo-hutniczym oraz branży administracyjno-usługowej. W ramach projektów zostaną doposażone istniejące i stworzone nowe pracownie edukacyjne. Zostaną także zrealizowane specjalistyczne kursy i szkolenia, dzięki którym uczniowie zyskają dodatkowe kompetencje i kwalifikacje. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele przedmiotów zawodowych. Celem projektów jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych.

– Zostaliśmy liderem w Małopolsce – mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. – Pozyskaliśmy 21 mln złotych na cztery projekty, które zostały przygotowane przez sądeckie szkoły i Urząd Miasta. Uzyskaliśmy najwyższą kwotę dofinansowania w całej Małopolsce – podkreśla prezydent i dodaje: – Stawiamy na szkolnictwo zawodowe. To jest gwarancja pracy dla młodzieży, ale także na rynku pracy brakuje tych zawodów. Będziemy rozwijać kompetencje uczniów i podnosić również kompetencje nauczycieli. Będziemy doposażać i projektować nowe sale dydaktyczne. Przez najbliższe trzy lata będzie się działo w sądeckiej oświacie – zapewnia prezydent Ludomir Handzel.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/22303