Przejdź do treści


Nowy Sącz. Ponad 20 milionów na modernizację sieci ciepłowniczych

Podpisanie umowy o dofinansowanie na modernizacje MPEC /fot. UM NS

Wczoraj w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje o nazwie „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”.

Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisali: zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski oraz Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu Paweł Kupczak. W spotkaniu uczestniczyli także posłanka Anna Paluch, dyrektor Departamentu Energii NFOŚiGW Urszula Zając Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz wiceprezes zarządu spółki MPEC Andrzej Brzeziński.

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW to kwota 12 180 000 zł, a koszt całego projektu to 20 095 771 zł, pozostałe środki są wkładem własnym MPEC. Prace modernizacyjne rozpoczną się jeszcze w tym roku. Projekt ma zostać zrealizowany do 2022 roku.

W ramach projektu zmodernizowana zostanie część sieci ciepłowniczej magistralnej w Nowym Sączu, zasilanej z kotłowni Millenium oraz zlikwidowana będzie wymiennikownia grupowa przy ulicy Lwowskiej, dostarczająca ciepło dla mieszkańców Osiedla Westerplatte.

– Ten projekt przewiduje wymianę tych sieci, które są z przełomu 70. i 80. lat, jednak pracujemy nad kolejnym wnioskiem, dzięki któremu będą możliwe nowe podłączenia – mówi prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Paweł Kupczak. – Korzyści dla spółki to oszczędności strat na przesyle. Obecna infrastruktura jest infrastrukturą kanałową, gdzie sieci idą w kanale, a tam notujemy duże straty ciepła. Dzięki wymianie technologii na rury preizolowane, zyskamy dużą oszczędność na poziomie pięciu procent w stratach ciepła, co ma niebagatelne znaczenie w funkcjonowaniu spółki.

/źródło: UM NS