Przejdź do treści

Nowy Sącz: Policyjny dron rejestrował wykroczenia w rejonie przejść dla pieszych

policjant zatrzymuje kierowcę do kontroli drogowej

W sobotę, 22 czerwca, policjanci ruchu drogowego w Nowym Sączu przeprowadzili kolejną akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wykorzystali do tego drona Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który monitorował ruch w rejonie przejść dla pieszych na ulicy Królowej Jadwigi oraz alei Józefa Piłsudskiego.

Jak działał dron?

Dron, wyposażony w kamerę, patrolował wyznaczone obszary z powietrza, umożliwiając mundurowym obserwację zachowań uczestników ruchu drogowego w czasie rzeczywistym. Dzięki temu policjanci mogli szybko reagować na wykroczenia, takie jak wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdów ustępujących pierwszeństwa pieszym, a także nieprawidłowe zachowania pieszych.

Wyniki działań

Podczas akcji policjanci odnotowali 51 wykroczeń, w tym:

  • 27 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości
  • 8 wykroczeń związanych z nieprawidłowym wyprzedzaniem w rejonie przejść dla pieszych

W wyniku tych działań, funkcjonariusze nałożyli 42 mandaty karne oraz skierowali 2 wnioski do sądu o ukaranie. Ponadto, jednemu z kierowców zatrzymano prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, a innemu zatrzymano dowód rejestracyjny z powodu złego stanu technicznego pojazdu.

policjanci prowadzą kontrolę drogową, obok oznakowany radiowóz

Kary za wykroczenia

Policja przypomina, że za wyprzedzanie w rejonie przejścia dla pieszych grozi mandat w wysokości 1500 złotych (3000 złotych w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości może skutkować karą od 50 do 2500 złotych (5000 złotych w recydywie) oraz 1 do 15 punktów karnych.

Apel policji

Celem sobotniej akcji była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na drogach. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych. W zderzeniu z pojazdem, piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni na ciężkie obrażenia, dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów przez wszystkich uczestników ruchu. Policja podkreśla, że kierowcy muszą pamiętać o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszym na przejściach, a piesi powinni upewnić się, że mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni.

/źródło: Sądecka Policja