Przejdź do treści


Nowy Sącz. Podpisano umowę na rewitalizację Parku Strzeleckiego

Podpisano umowę na rewitalizację Parku Strzeleckiego - fot. UM NS

W środę prezydent Ludomir Handzel podpisał umowę na rewitalizację Parku Strzeleckiego z wykonawcą, którym zostało sądeckie Przedsiębiorstwo ERBET Sp. z o.o.

Podpisy na umowach złożyli: prezydent Ludomir Handzel, skarbnik Renata Seruga-Tokarz oraz prezes firmy Erbet Tomasz Ćwikowski. Wartość robót budowlanych objętych umową to 39 900 000 zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 30 listopada 2020 roku.

– Jest to bardzo ważna chwila dla mieszkańców Nowego Sącza i całej Sądecczyzny – mówił prezydent Ludomir Handzel. – Cieszę się, że proces wyłaniania wykonawcy udało się doprowadzić do końca i jest to przedsiębiorstwo z Nowego Sącza. Dobrze, że ten obiekt będą budowali sądeczanie i pieniądze z tej inwestycji zostaną na Sądecczyźnie. Przypominam również, że w poprzedniej wersji projektowej najniższa cena była o 20 milionów wyższa, niż budżet na tę inwestycję. Na szczęście udało się nam przeprojektować inwestycję i uratować ten projekt – dodał prezydent.

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego zakłada powstanie:

  • amfiteatru wraz z zapleczem sceny i zapleczem toalet,
  • placów zabaw dla dzieci – plac zabaw z mokrą piaskownicą i plac zabaw z sadzawką,
  • fontanny z placem wejściowym,
  • pętli gimnastycznej wyposażonej w elementy do ćwiczeń,
  • pawilonu parkowego (altany),
  • alejek parkowych z oświetleniem,
  • monitoringu zewnętrznego,
  • elementów małej architektury.

/źródło: UM NS