Przejdź do treści


Nowy Sącz: Pięć nowych urządzeń do pomiaru stanu powietrza

Nowy Sącz: Pięć nowych urządzeń do pomiaru stanu powietrza – fot. www.nowysacz.pl

Na terenie Nowego Sącza zainstalowano pięć dodatkowych urządzeń do pomiaru stanu powietrza. Urządzenia badać będą poziom pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 w oraz tlenku azotu w powietrzu. Przypomnijmy, w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia z maja tego roku Nowy Sącz znalazł się na 14 miejscu w Europie i na 7 w Polsce pod względem zanieczyszczonego powietrza. Nowe urządzenia pomiarowe pozwolą na pełniejszą i bardziej wiarygodną ocenę stanu powietrza w Nowym Sączu.

Są to kolejne działania, które mają na celu nie tylko monitorowanie, ale również poprawę jakości powietrza zarówno w Nowym Sączu, jak i całej Kotlinie Sądeckiej. Dzięki podpisanemu porozumieniu z ościennymi gminami realnym staje się uzyskanie zamierzonego efektu. Cieszy mnie fakt, że do wspomnianego porozumienia chcą przystąpić również gminy uzdrowiskowe – powiedział prezydent Ryszard Nowak.

Urządzenia pomiarowe zostały zainstalowane na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Tarnowskiej, Szkoły Podstawowej nr 14 w Biegonicach, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej, siedziby Sądeckich Wodociągów na os. Wólki i spółki Nowa przy ul. Śniadeckich. Łącznie z istniejącą już stacją pomiarową Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska stan powietrza w naszym mieście będzie mierzyć sześć urządzeń.

System monitoringu jakości powietrza w Nowym Sączu dotyczy głównego zanieczyszczenia stawiającego nas w złym świetle na terenie kraju i nie tylko, czyli pyłu – mówi Marta Wieciech-Kumięga, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza. – W najbliższych dniach system zacznie działać, a wyniki po pewnym czasie potrzebnym na dostosowanie całego systemu będą dostępne na stronie miasta Nowego Sącza. Każdy mieszkaniec będzie mógł zobaczyć, jaki jest aktualnie stan powietrza w jego regionie – dodaje dyrektor Wieciech-Kumięga.

Urządzenie, które składa się na system monitoringu jakości powietrza, ma wewnętrzny kontroler i kilka sensorów wielkości mierzonych, głównie pyłów – wyjaśnia Bogdan Dziadak z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. – Kontroler zbiera dane i co minutę wysyła je za pomocą transmisji na serwer. Tam będą ulokowane i udostępniane, między innymi na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Urządzenia zlokalizowano tak, żeby tworzyły siatkę pokrywającą możliwie duży obszar miasta. Pozwoli to na wiarygodną ocenę stanu powietrza w naszym mieście. Do tej pory stan ten oceniano na podstawie danych z jednej tylko stacji, którą dysponuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. – Mam nadzieję, że wyniki pomiarów z naszego systemu dadzą nam jasny obraz na temat faktycznego stanu powietrza na terenie Nowego Sącza – podkreśla Marta Wieciech-Kumięga.

Montowany w Nowym Sączu prototypowy system to efekt porozumienia, które wiosną tego roku Prezydent Miasta Ryszard Nowak podpisał z Politechniką Warszawską i Akademią Morską w Gdyni. Miasto otrzymuje system w bezpłatne użyczenie. Przypomnijmy, że miasto Nowy Sącz właśnie na ochronę powietrza wydatkowało w ciągu ostatnich siedmiu lat około 35 mln zł.

źródło: www.nowysacz.pl