Przejdź do treści

Nowy Sącz. Otwarto Żłobek Miejski przy ulicy Podhalańskiej

Żłobek miejski przy ulicy Podhalańskiej - fot. UM Nowy Sącz

Dzisiaj otwarto Miejski Żłobek nr 2. przy ulicy Podhalańskiej w Nowym Sączu, obiekt posiada miejsce dla 63. dzieci.

W uroczystym otwarciu Żłobka uczestniczył prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, radny Leszek Zegzda, przewodniczący Osiedla Szujskiego Mieczysław Kaczwiński, dyrektor Wydziału Inwestycji Marta Poremba oraz dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Małgorzata Kuśmierkiewicz. W nowym żłobku przygotowano miejsce dla 63. dzieci.

– Cieszę się bardzo, że 63. najmłodszych mieszkańców Nowego Sącza może się rozwijać i spędzać czas w tak dobrych warunkach i pod wspaniałą opieką – powiedział prezydent Ludomir Handzel. – Zgodnie z obietnicą, rozwijamy sieć żłobków, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu placówki.

Projekt pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”.

Koszty bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Podhalańskiej będą pokrywane z dotacji otrzymanej w ramach projektu.
Całkowita wartość projektu: 1 091 750,40 zł;
Współfinansowanie z UE: 901 958,40 zł;
Wkład własny: 189 792,00 zł.

Natomiast na utworzenie i wyposażenie żłobka uzyskano dofinansowanie w wysokości
1 386 000,00 zł w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu „MALUCH+2019”. Wartość dofinansowania (po rozliczeniu wszystkich faktur/kosztów złożonych do rozliczenia) wyniosła 1 376 150,98 zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza” koszt pobytu dziecka w żłobku do końca bieżącego jest na preferencyjnych warunkach finansowych.

/źródło: UM Nowy Sącz