Przejdź do treści


Nowy Sącz. Od wtorku zmiana organizacji ruchu na ul. Nawojowskiej

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że od wtorku (1 marca) planowane jest zamknięcie skrzyżowania ulic: Traugutta-Nawojowska-29 Listopada. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych otwarcie skrzyżowania nastąpi już w niedzielę (6 marca).

Zmiana organizacji ruchu jest spowodowana budową odcinka kanalizacji deszczowej i włączenia jej do studni zlokalizowanej w ul. 29 Listopada. Planowane jest pozostawienie prawoskrętu z ul. 29 Listopada w ul. Nawojowską i utworzenie lewoskrętu z ul. Nawojowskiej w ul. 29 Listopada.

Ulica Traugutta będzie zamknięta od skrzyżowania z ul. Krokowskiego i ul. Żulińskiego do skrzyżowania z ul. Nawojowską (zachowany będzie dojazd do posesji).

Dojazd do posesji i zakładów zlokalizowanych przy ul. Nawojowskiej (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Traugutta) będzie możliwy od ul. Kolejowej.