Przejdź do treści


Nowy Sącz. Od poniedziałku zmiana organizacji ruchu na rondzie pod szpitalem

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w poniedziałek 30 maja od godziny 7.30 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na rondzie pod szpitalem. Zmiany są spowodowane układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej jezdni na prawym pasie ruchu.

W ramach wprowadzonej organizacji ruchu będzie możliwy:

  • przejazd przez skrzyżowanie – w relacji drogi krajowej DK28, ulice Kilińskiego – Bulwar Narwiku, dwukierunkowo jezdnią lewą skrzyżowania (pas od rzeki Kamienicy),
  • ul. Krańcowa – możliwy wjazd na rondo, wyjazd z ronda tylko w kierunku ulic Kilińskiego – Bulwar Narwiku,
  • ul. Młyńska – zamknięta dla ruchu na odcinku od ronda do wjazdu do szpitala,
  • ul. Pierackiego – przejazd od ul. Śniadeckich i Młyńskiej przez ul. Stolarską do ul. Kilińskiego.

Objazdy w dalszym ciągu będą prowadzone:

  • od strony ronda – ulicami Kilińskiego, Husarską, Rejtana i Długosza,
  • od strony ul. Długosza – ulicami Rejtana, Husarską i Kilińskiego.

Dojazd do SOR i szpitala możliwy od ul. Śniadeckich i Matejki przez ul. Młyńską oraz od ul.