Przejdź do treści

Nowy Sącz. Od 20 czerwca wracają opłaty za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania

W dniu 02.06.2020r. Rada Miasta Nowego Sącza podjęła Uchwałę Nr XXX/320/2020, przywracającą opłaty za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 05.06.2020 r. i zgodnie z obowiązującymi przepisami wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

/źródło: UMNS