Nowy Sącz: Od 1 września w kasach Urzędu Miasta zapłacisz bezgotówkowo

Opublikowano 26 lipca 2017 przez
Nowy Sącz: Od 1 września w kasach Urzędu Miasta zapłacisz bezgotówkowo

Dotychczas w kasach Urzędu można było płacić jedynie gotówką, od 1 września wprowadzona zostanie możliwość zapłaty podatków i innych należności również za pomocą karty płatniczej-Visa, MasterCard, oraz za pomocą płatności mobilnych.

Urząd Miasta Nowego Sącza bierze udział w ogólnopolskim programie Ministerstwa Rozwoju, we współpracy z Krajową Izba Rozliczeniową S.A., w przedmiocie  upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej.

Opracowany przez KIR SA model akceptacji płatności bezgotówkowych będzie bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów urzędu.

W ramach tego programu w kasach Urzędu zostaną zainstalowane dwa bezpłatne terminale płatnicze. Dodatkowo, z uwagi na potrzebę wprowadzenia w każdym punkcie kasowym urzędu możliwości dokonania płatności za pomocą innego instrumentu płatniczego, trwają czynności pozwalające na zawarcie umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., na dodatkowe trzy terminale płatnicze. Przedmiotowy Bank wyłoniono w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), jako ofertę najkorzystniejszą dla wszystkich stron transakcji płatniczej.

Zakłada się, że dokonanie płatności z wykorzystaniem terminali przedmiotowego Banku również nie będzie obarczone dodatkowymi kosztami. We wszystkich zastosowanych w Urzędzie Miasta Nowy Sącz terminalach płatniczych będą akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych w technologii tradycyjnej tzw. stykowej oraz zbliżeniowej.

źródło: Urząd Miasta Nowego Sącza