Przejdź do treści


Nowy Sącz: Niewybuch na ulicy Wiśniowieckiego

Zabezpieczony pocisk - foto. KMP Nowy Sącz

Wczoraj po godzinie 13.00 podczas prac wykonywanych na terenie miejskiej ciepłowni przy ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu, operator koparki ujawnił jeden niewybuch. Pocisk o długości około 80 centymetrów pochodzi najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej i jest już mocno skorodowany. W pierwszej kolejności niewybuch sprawdzili policjanci z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego sądeckiej Policji, a obecnie – do czasu przybycia patrolu saperskiego z Krakowa – zabezpieczają go policjanci wraz ze strażnikami miejskimi.

W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić Policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu!
Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci powiadomią specjalistyczny patrol saperski, a do momentu jego przybycia zabezpieczą znalezisko.

/KMP Nowy Sącz