Przejdź do treści

Nowy Sącz. Nie cichną echa po prezentacji wariantu D i D prim dla łącznika Piramowicza – Świniarsko

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

W trakcie XXVIII sesji Rady Miasta Nowego Sącza przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich zaprezentował kolejny wariant połączenia drogowego DK87 i DW969 (łącznik Piramowicza – Świniarsko).

Przez ostatnie lata pojawiło się już kilkanaście podobnych wariantów. We wrześniu 2018 roku wreszcie udało się wypracować i zaakceptować trzy warianty przebiegu drogi łączącej DK87 z DW969. W tym wskazano wariant C, jako wariant preferowany. Taki przebieg drogi zaakceptowała Gmina Podegrodzie, Gmina Chełmiec, Powiatowy Zarząd Dróg, Wody Polskie oraz PKP PLK i Miasto Nowy Sącz w poprzedniej kadencji prezydenta miasta. Przebieg ten otrzymał także akceptacje Zarządu Województwa i zabezpieczono środki (60 mln zł) na budowę tej drogi do roku 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego.

Połączenie drogowe DK87 z DW 969
Połączenie drogowe DK87 z DW 969 – Wariant – C

Stroną, która chce innego przebiegu połączenia drogowego DK87 i DW969 jest fundacja Pomyśl o Przyszłości, związana z jednym z nowosądeckich przedsiębiorców. Według informacji przedstawionych przez prezydenta Nowego Sącza przedsiębiorca ten jest także właścicielem sporej części gruntów, przez które przebiega planowana droga w wariancie D i D prim. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że w tym wariancie projektanci uwzględnili także dodatkową drogę dojazdową do terenów będących własnością rzeczonego przedsiębiorcy. Jest więc prawdopodobne, że w przypadku realizacji wariantu D inwestor najpierw będzie musiał odkupić grunty po których ma przebiegać droga a później za publiczne pieniądze wybuduje do nich drogę dojazdową.

Połączenie drogowe DK87 z DW 969 - Wariant - D
Połączenie drogowe DK87 z DW 969 – Wariant – D

Planowana droga w wariancie D i D prim podobnie jak wariancie C przebiega zdala od terenów mieszkalnych. Wątpliwości części radnych i prezydenta miasta Nowego Sącza wzbudza jednak fakt, że większa część łącznika w wariancie D i D prim prowadzona jest po stronie Nowego Sącza co znacząco podniesie koszt całej inwestycji a planowana przeprawa na rzece Dunajec zlokalizowana będzie blisko istniejącego mostu św. Kingi.