Przejdź do treści


Nowy Sącz najlepszy w Rankingu Aktywności Społecznej “Społeczna Gmina”

Ratusz Nowy Sącz

Nowy Sącz otrzymał najwyższą ocenę w Rankingu Aktywności Społecznej “Społeczna Gmina” organizowanym przez pismo Wspólnota w kategorii miast 50-100 tys. mieszkańców.

To dowód wysokiej aktywności Sądeczan, potrzeby uczestnictwa w życiu codziennym miasta i chęci wspierania jego rozwoju poprzez inicjatywy społeczne w każdej dziedzinie życia – powiedział Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, komentując wyniki rankingu.

W rankingu brano pod uwagę między innymi frekwencję w ostatnich wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich. Ponadto pod uwagę brana była liczba fundacji i stowarzyszeń w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, wsparcie organizacji pozarządowych a także liczba zbiórek publicznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.
Nowy Sącz otrzymał maksymalną liczbę punktów w kategorii frekwencja wyborcza, a w kategorii sektor pozarządowy uzyskał aż 33/35 pkt.

źródło: UM Nowy Sącz