Przejdź do treści

Nowy Sącz najlepiej zarządzanym średniej wielkości miastem w Polsce?

fot. Nowy Sącz Info

Z badań przeprowadzonych przez Warszawski Ośrodek Dialogu THINKTHANK wynika że Nowy Sącz jest najlepiej zarządzanym średniej wielkości miastem w Polsce. Od 2010 roku Nowy Sącz coraz więcej zarabia na podatkach, pozyskiwane jest także coraz więcej dotacji z Unii Europejskiej, przeznaczanych w głównej mierze na inwestycje w edukację. Stale rośnie także liczba firm zarejestrowanych na terenie miasta a średnie zarobki sądeczan też wzrosły i przekraczają ponad trzy tysiące złotych. Jak podkreśla Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak – Zadłużenie utrzymywane jest na stałym poziomie sięgającym około 20 proc. w stosunku do całego budżetu.Pierwsze miejsce w rankingu miast liczących między 60 a 120 tysięcy mieszkańców, to jak podkreślają badacze w większości zasługa samych mieszkańców Nowego Sącza. Z przeprowadzonych analiz wynika, że sądeczanie coraz rzadziej wyprowadzają się z Nowego Sącza, ale i tak więcej osób decyduje się na wyjazd niż na przeprowadzkę do Nowego Sącza. W badaniu podkreślono także wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza.

Sami mieszkańcy Nowego Sącza skarżą się natomiast ta stan sądeckich ulic, zbyt małe wykorzystywanie środków unijnych na rozwój infrastruktury drogowej w porównaniu na przykład do Starego Sącza i Podegrodzia, które już od kilku lat posiadają swoje obwodnice. Wśród najważniejszych problemów Sądeczanie wskazują także kiepski stan Sądeckiego szpitala i wydawanie pieniędzy publicznych na mniej istotne inwestycje, takie jak chociażby „Sądecka Wenecja”.