Przejdź do treści

Nowy Sącz. Na wniosek prezydenta Handzla Wody Polskie wznawiają postępowanie w sprawie taryf za wodę i ścieki

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel - fot. UM NS

Podczas dzisiejszego briefingu prasowego Ludomir Handzel przekazał, że na wniosek prezydenta Miasta Nowego Sącza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wznawia postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza i okolicznych gmin.

– Wystąpiłem z takim wnioskiem, ponieważ obecna taryfa jest zbyt wysoka. Moje uzasadnienie było na tyle mocne, że Wody Polskie wznowiły postępowanie – powiedział prezydent.

W uzasadnieniu Postanowienia wznawiającego postępowanie, czytamy – Prezydent Miasta Nowego Sącza złożył wniosek o wznowienie postępowania […] argumentując, iż wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne, istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję.

Treść uzasadnienia może oznaczać więc, że ktoś wprowadził Wody Polskie w błąd podczas zatwierdzania aktualnie obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza i okolicznych gmin.

To jednak nie koniec działań prezydenta w celu obniżenia ceny wody dla Mieszkańców Nowego Sącza i okolicznych gmin – W tej chwili jest przerwa w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Sądeckie Wodociągi. Złożyłem propozycję zawiązania kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego ponieważ byłoby to narzędzie dla Zarządu, który mógłby obniżyć ceny wody dla Mieszkańców Nowego Sącza. – Poinformował prezydent.

Prezydent Handzel odniósł się również do proponowanej przez niektórych radnych uchwały przywracającej dopłaty do taryfy. Jego zdaniem uchwała ta jest niezgodna z prawem i nie może zostać podjęta. Taką propozycję prezydent Ludomir Handzel nazwał działaniem politycznym.

/źródło: UM NS