Przejdź do treści


Nowy Sącz: Na usunięcie nieestetycznych reklam ich właściciela mają czas do 27 lipca

Właściciele nieestetycznych reklam w centrum miasta mają czas do 27 lipca 2018 roku na ich wymianę lub usunięcie.

Wówczas wejdzie w życie uchwała Rady Miasta Nowego Sącza z zeszłego roku określająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury w tym między innymi tablic reklamowych i ogrodzeń. Uchwała określa gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane obiektów małej architektury zlokalizowane w centrum miasta.
– Uchwała ta została podjęta nie po to, żeby walczyć z reklamami czy je likwidować, bo reklama jest częścią biznesu i musi funkcjonować. Oczywiście ta reklama wizualna ma coraz mniejsze znaczenie, ale ona musi być. Uchwała ma na celu uporządkowanie chaosu – mówił podczas czwartkowego spotkania w ratuszu dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza Mirosław Trzupek.
Podczas spotkania Dyrektor Trzupek przedstawił prezentacje multimedialną, zawierającą zdjęcia reklam z ulic Nowego Sącza, już dostosowane do wymogów uchwały oraz te, które w rażący sposób są niezgodne z nowymi przepisami.
– Na razie nie będziemy wyciągać konsekwencji wobec tych osób czy firm, które nie dostosowały jeszcze reklam do wymogów uchwały – mówił dyrektor Trzupek. Chcemy raczej skupić się na namawianiu, na edukacji. W tym celu przy Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza został powołany Zespół do spraw Estetyki Miasta. Obecnie są tam zatrudnione dwie osoby, które mają zajmować się reklamami, małą architekturą, ogrodzeniami – wszystkim, co jest związane z uchwałą “krajobrazową”.