Przejdź do treści


Nowy Sącz: Na terenie miasta powstaną cztery nowe świetlice osiedlowe

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Świetlice osiedlowe powstaną przy Alejach Wolności oraz przy ulicach: Romanowskiego, Stolarskiej i Żółkiewskiego. Wszystkie budynki przeznaczone na świetlice należą do miasta. Projekt jest okazją do znaczącego podniesienia ich standardu.

Na utworzenie świetlic miasto Nowy Sącz uzyskało 2,2 mln złotych dofinansowania. Projekt nosi nazwę: Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe i adresowany jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. W tym ostatnim przypadku chodzi głównie o osoby starsze.

Placówki oferować będą bardzo ciekawą paletę zajęć, między innymi: taneczno-ruchowe, kabaretowe, szachowe i fitness. Zaplanowano także przedsięwzięcia kultywujące lokalne tradycje i zwyczaje, propagowanie czytelnictwa i międzypokoleniowe zajęcia z informatyki.

– Podczas zajęć uczestnicy uczyć się będą, jak aktywnie i kreatywnie spędzać czas wolny, wyrabiać w sobie nawyki uczestnictwa w kulturalnej rozrywce, rekreacji i edukacji – informują autorzy projektu z Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Placówki wyposażone będą w sprzęt elektroniczny (komputery z dostępem do Internetu, drukarki etc.), sprzęt audio-wideo, pomoce i materiały edukacyjne oraz urządzenia służące do ćwiczeń rekreacyjnych. Budynki i pomieszczenia przeznaczone na świetlice zostaną gruntownie zmodernizowane i przystosowane do nowych potrzeb. Prace remontowo-adaptacyjne rozpoczną się w tym roku. Na wsparcie projektów rewitalizacyjnych, z którego skorzystał Nowy Sącz, przeznaczono 170 mln euro ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. osi priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

/UMNS