Nowy Sącz: Miasto chce uporządkować reklamowy chaos panujący na ulicach

Nowy Sącz: Miasto chce uporządkować reklamowy chaos panujący na ulicach
fot. google.pl

Na stronie Urzędu Miasta został opublikowany projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Zadaniem przygotowywanych przepisów jest ograniczenie pełnej dowolności panującej obecnie na ulicach Nowego Sącza, a efektem której są reklamy szpecące centrum miasta.

Projekt dzieli miasto na V obszarów o zróżnicowanych zasadach regulacji. Obszar o największych obostrzeniach w tym zakresie będzie obejmował Stare Miasto, Starą Kolonię, Aleje Wolności i Aleje Stefana Batorego, Biały Klasztor, Park Strzelecki oraz Sądecki Park Etnograficzny wraz z Miasteczkiem Galicyjskim.

więcej informacji: http://www.nowysacz.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/15814