Przejdź do treści


Nowy Sącz: Krzysztof Migacz zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu MPK

Konferencja prasowa MPK - foto. UM NS

Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Krzysztofa Migacza z funkcji Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Obecny prezes będzie pełnił swoją funkcje do 30 marca.

Jednocześnie ogłoszono konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu do spraw Techniczno –Eksploatacyjnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 marca 2019 roku.

Podczas posiedzenia 22 lutego w skład Rady Nadzorczej MPK został powołany Robert Sobol.

Nowy członek Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. Robert Sobol jest absolwentem Wydziału Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, były radny Rady Miasta Nowego Sącza dwóch kadencji (w latach 2002-2010), przewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń Zesłańców Sybiru w Warszawie, były członek Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, między innymi Koksowni „Przyjaźń” Sp. z o. o. oraz z powołania Ministra Skarbu wiceprzewodniczący, przewodniczący i członek Rady Nadzorczej Uzdrowisko Rabka S.A. w Rabce.

/źródło: UMNS