Przejdź do treści


Nowy Sącz: Komendant wręczył wyróżnienie za promowanie bezpieczeństwa

Wyróżnienie za promowanie bezpieczeństwa - fot.Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

13 grudnia 2016 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu, trzy szkoły otrzymały certyfikaty Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Projekt realizowany jest na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego od 2005 roku. Od tego momentu do projektu przystąpiły łącznie trzydzieści sześć placówek oświatowych różnych szczebli oraz jedna uczelnia wyższa

W uroczystości uczestniczyli m.in.: mł. insp. Jarosław Tokarczyk Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu oraz jego Zastępca mł. insp. Jerzy Polczyk, Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Krzysztof Chochliński, Komendant Komisariatu Policji w Muszynie podkom. Arkadiusz Krok, dyrektorzy, koordynatorzy projektu oraz uczniowie: z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złockiem, Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu im. ks. Jerzego Popiełuszki.

Obecni na uroczystości przedstawiciele szkół odebrali z rąk Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Jarosława Tokarczyka przedłużenia certyfikatów „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.” Ważność certyfikatów została przedłużona na kolejne pięć lat. Certyfikaty przyznał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie- nadinsp. dr Tomasz Miłkowski.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, zaproszeni goście mogli zapoznać się również z pracą funkcjonariuszy oraz zobaczyć jak wygląda ich służba na co dzień. Mieli także okazję zwiedzić komendę.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to działania oparte na współpracy Policji z placówkami oświatowymi , dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych zjawisk, np. przemocy w rówieśniczej. Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za tym także liczba placówek przystępujących do projektu oraz wytworzenie się ciągłości działań profilaktycznych – począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższych włącznie.

źródło: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu