Przejdź do treści


Nowy Sącz: Komendant wręczył Certyfikaty Liderów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

Dzisiaj w sądeckiej komendzie przedstawiciele sześciu szkół odebrali z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu mł. insp. Jarosława Tokarczyka – Certyfikaty LIDERA „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Placówki te do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przystąpiły w roku 2009. Następnie po pozytywnym zaopiniowaniu podczas pierwszego audytu certyfikacyjnego otrzymały certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na okres dwóch lat, a kolejno na następne 5 lat.

W 2017 roku złożyły wniosek o nadanie im tytułu Lidera i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespół certyfikujący KWP w Krakowie otrzymały tytuł LIDERA „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, tym razem już bezterminowo.

Certyfikaty te w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty, wręczył mł. insp. Jarosława Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wraz ze swoim Zastępcą – nadkom. Tomaszem Florkiem, Naczelnikiem Wydziału Prewencji – kom. Waldemarem Górowskim oraz koordynatorem ZPB ze strony Policji – asp. szt. Barbarą Leśniak.

Szkoły, którym przyznano certyfikaty liderów promujących bezpieczeństwo to:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Ptaszkowej
  2. Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
  3.  Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu
  4.  Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku
  5.  Szkoła Podstawowa im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych
  6.  Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu

Małopolski Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, to program prewencyjny, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i policji holenderskiej. Jest projektem koordynowanym przez Policję i inicjującym współpracę wielu podmiotów w kwestii dbałości o bezpieczeństwo na terenie placówek oświatowych. Opiera się więc na trwałej współpracy: PLACÓWKA OŚWIATOWA – POLICJA – PARTNERZY ZEWNĘTRZNI. Jest realizowany na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego, w tym również na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Placówki oświatowe przystępują do projektu na zasadzie dobrowolności.

Celem projektu jest realna poprawa bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej poprzez dążenie do ograniczenia zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany jest od roku 2005.

/KMP Nowy Sącz