Przejdź do treści


Nowy Sącz – jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie #ekoLIDER-em?

#ekoPOWIAT 2017

2 czerwca w Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się” w Krakowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs pod hasłem #ekoLIDERZY 2017 organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Wśród małopolskich samorządów wyróżniono te, które w 2016 r. najlepiej wykorzystały środki finansowe na ochronę środowiska pochodzące z Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu. Nowy Sącz za podejmowane działania zmierzające do poprawy jakości powietrza otrzymał wyróżnienie w kategorii #ekoPOWIAT, Nagrodę w wysokości 35 tys. złotych odebrał wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż. Komentując wyróżnienie powiedział: – Dziękując za nagrodę, która, oczywiście, daje też satysfakcję, ale chcę podkreślić, iż podejmowane przez nas działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, starania o czystszą wodę, lepsze powietrze i glebę, robimy nie dla splendorów, ale dla zdrowia Sądeczan. I dodał – Liczymy też, że w proekologiczne działania mieszkańcy miasta włączą się czynnie, dbając o środowisko, o swoje otocznie, o swoje zdrowie, każdy w swoim zakresie i na miarę swoich możliwości.
Przypomnijmy w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia z 2016 roku Nowy Sącz znalazł się na 14 miejscu w Europie i na 7 w Polsce pod względem zanieczyszczonego powietrza. Za fatalny stan jakości powietrza w Nowym Sączu tak jaki i w pozostałych polskich miastach odpowiedzialne są przede wszystkim nieekologiczne piece wykorzystywane w prywatnych domach a także brak świadomości mieszkańców.
Przyznane wyróżnienie pozwala więc mieć nadzieje na poprawę stanu jakości powietrza w Nowym Sączu. Najlepsze efekty może przynieść Uchwała Antysmogowa dla Małopolski z dnia 23 stycznia 2017 r. która wprowadza na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Jakie zmiany wprowadza Uchwała Antysmogowa dla Małopolski?

  1. Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń
  2. Wyznacza długie okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno
  3. Wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady węglowe i mokre drewno
  4. Wprowadza obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję
  5. Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń

więcej o Uchwale Antysmogowej przeczytasz na stronie: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa