Przejdź do treści


Nowy Sącz: Gigantyczna wyprzedaż majątku miasta w latach 2008-2018 – na ponad 85 mln zł

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

W związku z zapytaniem radnego Krzysztofa Ziaji, Miasto Nowy Sącz zaprezentowało zestawienie sprzedaży nieruchomości w latach 2008-2018, z którego wynika że w tym okresie Miasto sprzedało nieruchomości za kwotę ponad 55 mln. zł. Doliczając do tego 30 mln zł ze sprzedaży udziałów w spółce Sądeckie Wodociągi to ponad 85 mln zł.

Analizując przedłożony projekt budżetu oraz wieloletnią prognozę finansową niepokoi mnie bardzo, myślę że nie tylko mnie ale także i mieszkańców z którymi rozmawiałem, że miasto Nowy Sącz od dłuższego czasu prowadzi gigantyczną wyprzedaż składników majątkowych. W celu pokrycia deficytu w budżecie ustępujący prezydent Ryszard Nowak. Jak słyszeliśmy zaplanował w 2019 roku zaciągnięcie kredytu w kwocie 38 mln zł oraz zgodnie z wieloletnią prognozą finansową w ciągu najbliższych dwóch lat kolejną wyprzedaż majątku miasta. Tym razem niespełna na 15 mln. Rodzi się u mnie pytanie co Miasto może jeszcze sprzedać, co my możemy zostawić naszym dzieciom i naszym wnukom jeśli będziemy prowadzić taką politykę. Uważam że nadszedł najwyższy czas aby się nad tym wspólnie zastanowić – mówił podczas styczniowej sekcji Rady Miasta radny Krzysztof Ziaja z klubu Koalicja Nowosądecka.

Radny Krzysztof Ziaja złożył w biurze Rady interpelacje z prośbą o udzielenie informacji na temat wyprzedaży majątku miasta. Informacja ta miała mówić o tym jakie nieruchomości zostały sprzedane, kto je kupił oraz za jaką cenę. W odpowiedzi Urząd Miasta opublikował poniższe zestawienie:

Łączna kwota ze sprzedaży gruntów będących własnością Miasta Nowy Sącz w latach w tych latach to: 51 774 437,97 zł, w tym:

– 2018 roku sprzedano za łączną kwotę netto 4 836 389,76 zł
– 2017 roku sprzedano za łączną kwotę netto 2 761 511,00 zł
– 2016 roku sprzedano za łączną kwotę netto 5 869 370,00 zł
– 2015 roku sprzedano za łączną kwotę netto 293 234,00 zł
– 2014 roku sprzedano za łączną kwotę netto 1 887 730,00 zł
– 2013 roku sprzedano za łączną kwotę netto 1 124 985,00 zł
– 2012 roku sprzedano za łączną kwotę netto 1 894 700,00 zł
– 2011 roku sprzedano za łączną kwotę netto 30 403 850,00 zł
– 2010 roku sprzedano za łączną kwotę netto 537 004,00 zł
– 2009 roku sprzedano za łączną kwotę netto 1 072 964,21 zł
– 2008 roku sprzedano za łączną kwotę netto 1 092 700,00 zł
Razem w latach 2008-2018 sprzedano 10,6210 ha, co stanowi średnią cenę za ar: 49 898,30 zł.

Łączna kwota ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach będących własnością Miasta Nowy Sącz w latach 2008 – 2018 to 492 224 zł, w tym:
– 2018 roku sprzedano za łączną kwotę netto 131 300,00 zł
– 2017 roku sprzedano za łączną kwotę netto 7 424,00 zł
– 2014 roku sprzedano za łączną kwotę netto 353 500,00 zł

Łączna kwota ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach będących własnością Miasta Nowy Sącz w latach 2008 – 2018 to 599 490,00 zł, w tym:
– 2015 roku sprzedano za łączną kwotę netto 34 590,00 zł
– 2008 roku sprzedano za łączną kwotę netto 564 900,00 zł

Łączna kwota z oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości (pierwsza opłata) będących własnością Miasta Nowy Sącz w latach 2008 – 2018 to 492 224 zł, w tym:
– 2017 roku oddano w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę netto 14 275,88 zł
– 2012 roku oddano w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę netto 12 456,94 zł
– 2010 roku oddano w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę netto 14 101,50 zł

W 2017 roku sprzedano również lokal mieszkalny do generalnego remontu w drodze przetargu o powierzchni użytkowej 51,20 m2 za cenę 90 000,00 netto, co stanowi cenę 1 757,80 za m2.

Łączne wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, będących własnością Miasta Nowy Sącz w okresie 2008 do 2018 wyniosły 2 705 967,90 zł, natomiast powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali mieszkalnych w omawianym okresie wyniosła 4 448,19 m2. Średnia cena 1m2 (z uwzględnieniem udzielonych bonifikat) sprzedanych lokali mieszkalnych w ww. okresie wyniosła: 608,33 zł.

Zasób lokali mieszkalnych w 2008 roku wynosił 1065 lokali. W okresie do 2008 -2018 dokonano sprzedaży 101 lokali mieszkalnych, co stanowi 9,48 % zasobu mieszkaniowego.

/źródło: UMNS