Przejdź do treści


Nowy Sącz. Dodatek węglowy – Komu przysługuje i gdzie można złożyć wniosek?

Panorama Nowego Sącza fot. Kamil Bańkowski IRART

Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 000 złotych przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest piec na paliwo stałe – węgiel kamienny, brykiet lub pellet.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. Ponadto należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Gdzie można złożyć wniosek? 

Wnioski można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzka 59A, lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wniosek o dodatek węglowy

/źródło: UM NS